Høgskolen i Bergen. Nybygg

Publisert 01.10.2013

Statsbygg ferdigstilte dette prosjektet i 2014.

Høgskolen i Bergen, HiB, har siden samlingen i 1994 jobbet for samlokalisering av de tre avdelingene: ingeniørfag, lærerutdanning og sosial- og helsefag.

Bergen bystyre valgte i 2001 en tidligere NSB-tomt på Kronstad, 3,4 km sør for Bergen sentrum, som plassering for høgskolen. Verneverdige vognhaller skal integreres i det nye bygget.

Bygget skal tilpasses spesielt til bruker, men også åpne for fleksibilitet for mulig fremtidig endring av den faglige profilen til Høgskolen i Bergen.

Les mer om prosjektet i ferdigmeldinga.

Byggeprosjekt. Ferdige
Undervisning og forskning

Inndalsveien 22

5063 BERGEN

Fakta

Oppdragsgiver: Kunnskapsdepartementet
Brutto bygningsareal: ca 51.000 kvm
Byggestart/ ferdigstilling: primo 2010/ 2014
Status: Ferdigstilt
Kostnadsramme: 2,56 mrd kr (prisnivå august 2014)
Prosjektnummer: 96001/ 11910

×