Høgskolen i Gjøvik, Bygg A. Rehabilitering og nytt mellombygg

Publisert 04.06.2014

Statsbygg ferdigstilte dette prosjektet i 2014.

Bygg A ved Høgskolen i Gjøvik ble bygget i perioden 1964 til 1966, som det første bygget i det som etter hvert har blitt campusområdet på Kallerud, med både høgskole, fagskole og relevant næringsvirksomhet.

De tre andre byggene på Kallerud ble rehabilitert i perioden 2005 til 2012, og nå var turen kommet til bygg A. Bygget har også fått ca 1000 m2 tilbygg, inkludert overbygg av atrium, noe som vil gi høgskolen en ny storstue. Når prosjektet nå er ferdigstilt framstår Statsbyggs samlede bygningsmasse på Kallerud (ca. 17.000m2) i tidsriktig stand.

Prosjektet har gitt høgskolens studenter et stort antall oppgraderte studentarbeidsplasser, og de ansatte ved Avdeling for informatikk og medieteknikk nye og mer effektive arbeidsplasser.

Byggeprosjekt. Ferdige
Undervisning og forskning

Teknologivegen 22

2815 GJØVIK

Fakta

Oppdragsgiver: Høgskolen i Gjøvik
Gjennomføringsmodell: Totalentreprise m/samspill
Totalentreprenør: Syljuåsen AS
Byggested: Campus Kallerud
Brutto bygningsareal: ca. 7000 kvm rehabilitering, ca 1000 kvm nybygg
Byggestart/innflytting: Mai 2013/ april 2014
Status: Ferdigstilt
Prosjektnummer: 12113

Terje Næss

Prosjektleder
Mob. 905 44 930
Send e-post

Last ned

Høgskolen i Gjøvik, bygg A og M
Ferdigmelding

×