INN, studiested Evenstad. Nybygg

Publisert 03.01.2017

Statsbygg ferdigstilte dette prosjektet i 2016.

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet planlegger Statsbygg et nytt administrasjons- og undervisningsbygg ved Høgskolen i Innlandet (INN) studiested Evenstad i Stor-Elvdal kommune. Forprosjektet planlegges med utstrakt bruk av massivtre, og med svært høye miljøambisjoner. 

Studiested Evenstad er tilknyttet høgskolens avdeling for anvendt økologi og landbruk. Skolen har de siste årene opplevd en betydelig vekst i antall studenter og ansatte, nå ca 200 studenter og 60 ansatte, og skolen har derfor behov for økte arealer. 

Det nye bygget skal innpasses i eksisterende, parkmessig opparbeidede utemiljø som er et gammelt gårdstun. Bygget skal ha en nøktern kvalitet med et arkitektonisk formspråk tilpasset eksisterende situasjon.

Massivtre som byggemateriale

Bygget skal oppføres med massivtre som primært byggemateriale. Utgangspunktet for valg av byggemateriale har vært en mulighetsstudie utført i regi av Tredriver'n, en fylkeskommunal organisasjon som skal fremme bruk av trevirke som byggemateriale i Hedmark fylke. Det er en ambisjon at bygget skal trekke på de fordeler en slik bruk av tre kan gi når det gjelder bærekraft og miljø.

Høye miljøambisjoner

Nybygget er planlagt som et såkalt nullutslippsbygg. Det finnes flere nivåer av nullutslippsbygg. Nybygget på Evenstad tar sikte på nivå ZEB-COM der klimagassutslipp fra konstruksjonsprosess, materialer og drift skal kompenseres gjennom produksjon av lokal, fornybar energi. Et bygg med så høye miljøambisjoner er ikke bygget i Norge. Les mer under Miljø (se venstremeny).

Nybygget er tatt i bruk

Høgskolen tok i desember 2016 i bruk det første ZEB-COM bygget i Norge. 

  • Bygget er utført i massivtrekonstruksjon med innblåst trefiberisolasjon.
  • Glass-skillevegger fra Statsbyggs hovedkontor lokaler i Byporten er gjenbrukt.
  • Varme og strøm produseres via CHP-anlegg (kombinert kraft-/varmeproduksjon) basert på flis fra Østerdalen.

Byggeprosjekt. Ferdige
Undervisning og forskning

Anne Evenstads veg 80

2480 KOPPANG

Fakta

Oppdragsgiver: Kunnskapsdepartementet
Prosjektering: Samspillsentreprise m/Ø.M.Fjeld AS
Arkitekt: Ola Roald Arkitektur
Brutto bygningsareal: ca 1250 kvm
Byggestart/Ferdigstilling: februar 2016/høsten 2016
Status: Ferdigstilt
Kostnadsramme: Ikke fastsatt
Prosjektnummer: 1019801

×