Fakta om pilotprosjektet

  • Statsbygg er partner i Forskningssenteret Zero Emission Buildings, ZEB, ved NTNU og SINTEF.
  • Nybygget for administrasjon og undervisning på Evenstad er et pilotprosjekt i ZEB. Senteret utvikler løsninger som skal medvirke til markedsgjennombrudd for bygg uten utslipp av klimagasser.
  • Evenstad-bygget skal regnes som nullutslippsbygg når det gjelder utslipp av klimagasser fra konstruksjonsprosess, drift og materialer, definert som ZEB-COM-nivå (ZEB - Construction, Operation and Materials). Det er det første bygget i Norge som har dette ambisiøse målet.
  • Statsbygg utvikler Campus Evenstad som en helhetlig fullskala modell, som vil kunne fremstå som et forbilde for klimavennlig områdeutvikling.
×