Klimamål

Prosjektet har som ambisjon å bli det mest klimavennlige bygget i Norge.

Reduksjon av klimagassutslipp fra bygg er et viktig bidrag for å redusere utslipp av klimagasser og dermed minimere global oppvarming. Dette er et sentralt mål i Statsbyggs miljøstrategi.

Nybygget på Evenstad er et pilotprosjekt med svært høye miljøambisjoner. Bygget skal regnes som "nullutslippsbygg" når det gjelder utslipp av klimagasser fra konstruksjonsprosess, drift og materialer, definert som ZEB-COM-nivå (Zero Emission Buildings - Construction, Operation and Materials). Det betyr at man velger løsninger som sikrer at klimagassutslipp fra konstruksjonsprosess, drift og materialer skal kompenseres gjennom produksjon av lokal, fornybar energi på Campus Evenstad. 

Løsninger

Det skal legges stor vekt på optimale energi- og materialløsninger, også når det gjelder bygging og riving. For å finne de gode løsningene som både gir lavt energibruk og minimale utslipp av klimagasser, er det nødvendig å se på hele byggets levetid. Gjenbruk og resirkulering av materialer er også viktig for å få ned utslippene.

Forskning viser at det særlig er viktig å se på utslipp fra materialer i fundamenter, bæresystem, oppbygging av tak og fasader, energisystem og ventilasjonsanlegg.

Bruk av massivtre

Bygget skal oppføres med massivtre som primært byggemateriale. Man ønsker i størst mulig grad å utnytte massivtreets egenskaper med hensyn til fornybarhet og for å minimere utslipp av klimagasser. Prosjektet vil kunne utvikle nye, miljøløsninger, og være en katalysator for å fremme bruk av lokalt produserte massivtreelementer i Norge.

Miljøvennlig campusområde

Campus Evenstad har allerede satset på miljøvennlige løsninger og har blant annet eget bioenergianlegg og solcelleanlegg. Den høye ambisjonen for administrasjonsbygget krever utvikling av innovative løsninger der hele campusområdet må ses under ett. Bygget kan være nettoeksportør av både strøm og varme, når det er behov.

Pilotprosjekt i ZEB

Statsbygg er partner i forskningssenteret Zero Emission Buildings, ZEB, ved NTNU og SINTEF. Nybygget på Evenstad er et pilotprosjekt i ZEB. Senteret utvikler materialer, komponenter og bygningskonsepter, metoder og verktøy som kan medvirke til at framtidens bygninger ikke skal bidra til klimagassutslipp i løpet av sin levetid.

Et bygg med tilsvarende høy miljøambisjon er til nå ikke bygget i Norge eller Europa. Derfor blir Evenstad et spennende pilotprosjekt der Statsbygg kan vise hvordan framtidens nullutslippsbygg kan utformes.

Les mer om ZEB på zeb.no.

Kontaktpersoner

×