HiNT Levanger. Ombygging kantine

Publisert 27.09.2013

Statsbygg ferdigstilte dette prosjektet i 2013.

Statsbygg har fått i oppdrag av Høgskolen i Nord-Trøndelag, avdeling Levanger å stå for prosjekteringen og byggingen av tilleggsarealer i et ombyggingsprosjekt til dagens kantine i Nylåna.

Prosjektet omfatter i hovedsak tilbygget til den eksisterende kantinen. I tillegg skal kjøkkenet bygges om og moderniseres. Tilbygget er planlagt mellom auditoriet og biblioteket på høgskolens arealer.

Byggeprosjekt. Ferdige
Undervisning og forskning

Røstad

7600 LEVANGER

Fakta

Oppdragsgiver: Høgskolen i Nord-Trøndelad, avd. Levanger
Totalentreprenør: Innherredbygg AS
Brutto bygningsareal: 666 kvm
Byggestart / ferdigstilling: 1. okt. 2012 / 13. mars 2013
Status: Ferdigstilt
Kostnadsramme: 24,1 mill. kr (prisnivå 07.12.2012)
Prosjektnummer: 11954
Byggeledelse: HR Prosjekt AS

×