Miljømål

Følgende miljømål er definert for dette prosjektet:

Energi

Maksimal årlig energibruk settes til 160 kW/m2 for byggekategori "Kantine".

Materialkrav

Miljøriktig material- og produktvalg med strenge krav til dokumentasjon og oppfølging i alle faser av prosjektet.

Avfallshåndtering

God avfallshåndtering i byggefasen.

×