Høgskolen i Østfold, Remmen. Påbygg

Publisert 09.12.2016

Statsbygg har fått oppdrag fra Høgskolen i Østfold å planlegge en en-etasjes påbygg på eksiterende bygningsmasse på Remmen i Halden.

Antall fagansatte på Høgskolen i Østfold på Remmen har økt som følge av en økning i antall studenter og undervisningsaktiviteten. Arealbehovet dekkes i dag delvis ved bruk av en midlertidig brakkerigg på området.

Med dette påbyggingsprosjektet vil man tilpasse høgskolens bygningsmessige kapasitet til dagens aktivitetsnivå og samtidig ta hensyn til en viss forventet vekst.

Behovet er ca. 50 kontorarbeidsplasser med tilhørende fasiliteter som møterom, fellesarealer og nødvendig teknisk og bygningsmessig infrastruktur.

Bygget skal etableres på eksiterende tak over kantina.

Oppdraget gjennomføres som samspillsentreprise i forprosjektfasen og videreføres som totalentreprise i detaljprosjekt- og byggefasen.

Her kan du se NRK Østfolds reportasje fra Remmen.

Byggeprosjekt. Pågående
Undervisning og forskning

BRA veien 4

1783 HALDEN

Fakta

Oppdragsgiver: Høgskolen i Østfold
Entreprise: Totalentreprise
Brutto bygningsareal: 1016 m2
Byggestart/ferdigstilling: januar 2017/november 2017
Status: Detaljprosjekterings-/byggefase
Kostnadsramme: Ikke fastsatt
Prosjektnummer: 1022001

×