Prosjekteringsgruppe

Byggjeleiing
Sogn Byggconsult AS

ARK Arkitekt
Ansvarleg søkjar
Arkitektgruppen lille frøen AS

LARK Landskapsarkitekt
Bjørbekk og Lindheim AS

RIB Rådgivande ingeniørar bygg
A.L. Høyer AS

RIG Rådgivande ingeniørar geoteknikk
Multikonsult AS

RIV Rådgivande ingeniørar VVS-teknikk
Ingenia AS

RIE Rådgivande ingeniørar elektroteknikk
ÅF Consult AS

PGK Prosjekteringsgruppekoordinator
C.A. Suphammer

KP SHA-koordinator prosjektering
Artec Prosjektteam

×