NTNU Gunnerus gate 1. Rehabilitering

Publisert 13.05.2016

Statsbygg ferdigstilte dette prosjektet i 2016.

Som et ledd i å utvikle et nytt Campus Kalvskinnet for NTNU gjennomfører Statsbygg en rehabilitering og ombygging av Gunnerus gate 1 i Trondheim.

Den eldste delen av bygningen ble oppført i 1930 som Trondhjem Mellomtekniske skole. Hoveddelen av bygningen er oppført i 1962, mens det i 1992 ble oppført et mellombygg med ny hovedtrapp som knytter de to delene sammen.

Før rehabiliteringen hadde bygget et betydelig vedlikeholdsbehov. Utdaterte og nedslitte lokaler med lite arealeffektive løsninger er bygget om. Ombyggingen, med nye tekniske anlegg medfører store forbedringer og tilpasninger av lokalene for et nytt Campus.

Byggeprosjekt. Ferdige
Undervisning og forskning

Gunnerus gate 1

7012 TRONDHEIM

Fakta

Oppdragsgiver: NTNU
Totalentreprise med samspill: HENT as
Brutto bygningsareal: 7414 kvm
Byggestart/Ferdigstilling: Juni 2012/desember 2016
Status: Ferdigstilt
Kostnadsramme: 103,8 mill. kr (prisdato juni 2012)
Prosjektnummer: 1011701

Nils Øyvind Bø
Prosjektleder
Mob. 970 50 700
Send e-post

×