Miljømål

Det er på basis av oppdragsgivers krav definert følgende miljøambisjoner og -mål for prosjektet, knyttet til minimum temaområdene energi og materialbruk:

Målsetting nr 1

TEK 10 ÷5% (Energiklasse B).

Målsetting nr 2

EPD dokumentasjon på 5 mest brukte materialer.

Målsetting nr 3

Gjenbruk av dører og vinduer. Nyere vinduer planlegges ikke utskiftet.

Miljømålene er satt med bakgrunn i byggets vernestatus og at det i 2009 ble gjort omfattende vindusutskiftinger. Fasaden på gamlebygget fra 1930 er omfattet av verneklasse 2, eksteriør.

Målene konkretiseres ytterligere i henhold til SMART-kriterier, og danner grunnlag for leveransekrav overfor leverandører, og rapporteringsindikatorer for oppfølging både av enkeltleverandører og av prosjektet som helhet.

×