NTNU, Nytt teknologibygg (Akrin)

Publisert 24.06.2016

Statsbygg ferdigstilte dette prosjektet i 2016.

Statsbygg har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet prosjektert nytt teknologibygg for NTNU (tidl. Høgskolen i Sør-Trøndelag, HiST) på Kalvskinnet sentralt i Trondheim.

Prosjektet består av to nybygg på seks og fire etasjer som med et stort glasstak skal knyttes sammen, og også knyttes sammen med eksisterende bygningsmasse i Sverres gate 10, Gunnerus gate 1 og Retorten. Videre innbefatter prosjektet rehabilitering av ca. 1000 kvm i Gunnerus gate 1.

Nybygget består av kontorer, laboratorier og undervisningslokaler, og skal huse avdelingene for matteknologi (AMMT), for informatikk og e-læring (AiTEL), for teknologi (AFT) samt høgskoleadministrasjonen (HA).

Rehabiliteringsdelen i Gunnerus gate 1 gjelder hovedsakelig storkjøkken og studentkantine, som skal håndtere den økte studentmassen på området.

Les om kunstprosjektet på KOROs nettsider. Og se NRK Trøndelags reportasje om kunstprosjektet.

Se 3D-animasjon av nybygget. Filmen er laget av Slyngstad Aamlid Arkitekter for Statsbygg.

Byggeprosjekt. Ferdige
Undervisning og forskning

Kalvskinnet

7012 TRONDHEIM

Fakta

Oppdragsgiver: Kunnskapsdepartementet
Byggested: Sverres gt. 12, Trondheim
Brutto bygningsareal: Ca 15 000 kvm nybygg,
ca 1000 ombygging
Oppstart / Ferdigstilling: August 2013/ desember 2016
Byggestart juni 2014
Status: Ferdigstilt
Kostnadsramme: 686 mill. kr. (prisdato 01.07.2013)
Prosjektnummer: 1017601

×