HSN, Campus Porsgrunn. Simuleringsbygg

Publisert 07.10.2016

Fra 2004 til 2014 har antall sykepleierstudenter ved Høgskolen i Sørøst-Norge, HSN, Campus Porsgrunn økt fra 350 til 600, uten at simuleringssenteret (SIM-senteret) for sykepleierne er utvidet. Eksisterende bygg er fra 1995, er utidsmessig og for lite. På bakgrunn av dette har Statsbygg fått i oppdrag å oppgradere SIM-senteret ved HSN Posrgrunnn.

Et nytt SIM-senter med avansert utstyr gir muligheter for ferdighetstrening som til dels kan erstatte praksis ute. Kommunene i Grenland og sykehuset i Telemark har behov for den opplæringen som et nytt SIM-senter kan gi.

Høgskolen i Sørøst-Norge har beskrevet et byggeprogram som forhåpentligvis lar seg realisere i 2. etasje i bygg L i Porsgrunn ved å ta i bruk kontorfløyen og utvide etasjen over et eksisterende tak. Eventuelt må rom i 1. etasje i bygget også tas i bruk.

I tillegg omfatter prosjektet en ombygging i underetasjen til separate garderober og toalett/dusj for damer og herrer. 

Prosjektet vil også inneholde oppgradering av tekniske anlegg.

Byggeprosjekt. Pågående
Undervisning og forskning

Kjølnes ring 56

3918 PORSGRUNN

Fakta

Oppdragsgiver: Høgskolen i Sørøst-Norge
Brutto bygningsareal: Ombygging + påbygg ca 1000 KVM
Byggestart/ferdigstilling: Høst 2016/sommer 2017
Status: Byggefase
Kostnadsramme: 30,4 mnok (prisdato mars 2016)
Prosjektnummer: 1115401

Prosjektleder

×