HiVe Bakkenteigen. Nybygg

Statsbygg ferdigstilte dette prosjektet i 2010.

Høgskolen i Vestfold skal samlokaliseres på Bakkenteigen i Horten kommune. Totalt areal for nybygget er på over 16.000 kvadratmeter.

I 1985 ble det besluttet å etablere et høgskolesenter på Bakkenteigen i Vestfold. Tidligere byggertrinn for høgskolesenteret omfatter en samlokalisering av Horten ingeniørskole, Tønsberg maritime høgskole, administrasjon og avdeling for helsefag. Avdeling for lærerutdanning har p.t. lokaler på Eik.

Prosjektet skal etter planen være ferdigstilt til semesterstart høsten 2010. Ferdig høgskole skal gi plass til ca. 4.000 studenter og ca. 400 ansatte.

Byggeprosjekt. Ferdige
Undervisning og forskning

Raveien 215

3184 BORRE

Fakta

Oppdragsgiver: Kunnskapsdepartementet
Areal nybygg: ca. 16.600 m2
Areal ombygging: ca. 2.300 m2
Byggestart / Ferdigstillelse: Mars 2008/August 2010
Status: Ferdigstilt 2010
Kostnadsramme: 788,5 mill. kr (prisdato 01.07.2011)
Prosjektnummer: 98032

×