Høyesteretts hus. Utvidelse

Publisert 05.09.2013

Statsbygg ferdigstitle dette prosjektet i 2014.

Statsbygg har fått i oppdrag av Domstoladministrasjonen å prosjektere og gjennomføre en bygningsmessig utvidelse av Høyesteretts hus. Bakgrunnen for oppdraget er at Høyesterett har behov for å øke antall kontorplasser. 

Det er planlagt å bygge en etasje over deler av loftsetasjen mot Høyesteretts bakgård. Arealene skal gi åtte nye kontorplasser, og utbyggingen vil dekke Høyesteretts arealbehov for flere år fremover. Utvidelsen vil også gi en hensiktsmessig organisering og plassering av de ansatte, og ivareta behovet for samlokalisering. Bruksarealet på påbygget vil bli på ca. 130 kvadratmeter. Det er også planlagt et nytt ventilasjonsrom.

Byggeprosjekt. Ferdige
Tinghus

Høyesteretts plass 1

0180 OSLO

Fakta

Oppdragsgiver: Domstoladministrasjonen
Prosjektering: Samspillskontrakt med J.I. Bugg for detaljprosjekt og byggefase
Brutto bygningsareal: Påbygg: 171 kvm. Ombygging: 314 kvm
Oppstart/ Ferdigstilling: Våren 2013/ 1. kv. 2014
Status: Ferdigstilt
Kostnadsramme: 24,5 mill. kr. (prisdato 01.02.2014)
Prosjektnummer: 12212 

×