Miljø

Det er satt følgende miljømål for dette prosjektet: 

  • Oppfylle krav til U-verdier for yttertak, vindu og yttervegger innenfor rammetillatelsen
  • Benytte luft-til-luft varmepumpe for oppvarming
  • Benytte lavemitterende materialer for et bedret innemiljø og reduserte luftmengder
  • Oppfylle krav til effektivitet av varmegjenvinning fra ventilasjonsanlegg
×