Miljømål

Publisert 09.02.2015

Dette var miljømålene for prosjektet:

Mål 1. Energi

Energiforbruk ca. 137 KWh /m2/år (BRA) = TEK 10 – 5% 

Mål 2. Materialvalg

Det skal tilstrebes å bruke materialer som medfører minst mulig miljøbelastning i forbindelse med framstillingen og som påvirker miljøet minst mulig både i driftsperioden og etter avhending

Mål 3. Reetablering av vegetasjon

×