Justisbygget i Kristiansand, utbedring

Publisert 19.09.2016

Justisbygget i Kristiansand ble oppført i 1974. Fasadene bærer i dag preg av tidens tann og skal oppgraderes.

Justisbygget i Kristiansand ble oppført i 1974 og består av tre sammenhengende bygg A (høyblokk), B og C på til sammen 17.060 m2. Et fjerde bygg oppført i år 2000 ligger utenfor dette prosjektet.

Fasadene skal oppgraderes av hensyn til sikkerheten. Inneklima skal forbedres, det skal gjøres en energieffektivisering og annet generelt vedlikehold gjennomføres. 

Eksisterende utvendige betongelementer skiftes ut med tilsvarende elementer i fiberbetong som blir tynnere og har lavere vekt. Klimaveggen blir demontert og dagens underkledning i asbest blir sanert. Ny isolert påforing kles med en ventilert puss eller lignende plate. Bærende betongkonstruksjoner utenfor klimavegg vil betongrehabiliteres systematisk. Dette arbeidet startet som en egen entreprise sommeren 2016 (K201).

Byggeprosjekt. Pågående
Tinghus

Tollbodgata 45

4614 KRISTIANSAND S

Fakta

Oppdragsgiver: Statsbygg, region sør
Totalt fasadeareal: 6755 kvm 
Oppstart/ferdigstilling: sommeren 2016/2018
Status: Prosjekteringsfase
Kostnadsramme: Ikke fastsatt
Prosjektnummer: 1111202

×