Miljømål

Desse miljømåla er sette for dette prosjektet:

Oppsamlingstankar

Lågt vannforbruk ved å byggje tankar for oppsamling av regnvatn.

Solfangarar

Bruk av solfangarar til oppvarming av vatn.

Kortreiste materiale

Solceller

Bruk av solceller til belysning ute og noko belysning inne.

×