Kollen ungdomsbase. Tilbygg

Statsbygg ferdigstilte dette prosjektet i 2012.

Statsbygg har ferdigstilt oppføring av tilbygg i to etasjar mellom eksisterande bygg ved Kollen ungdomsbase i Vestnes kommune, Møre og Romsdal.

Kollen ungdomsbase har behov for større areal, hovudsakleg til møterom og kontor. Kjøkken og bad i eksisterande bygningar skal óg pussast opp.

Byggeprosjekt. Ferdige
Barnevernseiendom

Myrakollen 2-16

6390 VESTNES

Fakta

Oppdragsgivar: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, BUF
Prosjektering: Totalentreprenør: K. Holseter AS
Brutto bygningsareal: Tilbygg ca 160 kvm, over to etasjar. Ombygging ca 50 kvm
Miljø: Dagens standard
Oppstart / Ferdigstilling: August 2011 / Januar 2012
Status: Ferdigstilt 2012
Prosjektnummer: 11955

×