Kongsvinger trafikkstasjon. Nybygg

Publisert 29.06.2015

Statsbygg har vært byggherre for utvidelsen av Kongsvinger trafikkstasjon. Prosjektet ble ferdigstilt i 2015.

Statsbygg fikk i oppdrag av Statens vegvesen å utvide eksisterende trafikkstasjon slik at økte plassbehov skulle bli ivaretatt. 

Kongsvinger trafikkstasjon/kontorsted var dimensjonert for 30 ansatte og hadde i flere år vært overbelastet. Antall ansatte som arbeidet i bygget var 42. Omorganisering i Statens vegvesen hadde også ført til behov for gjestekontorer. 

Foruten kontorer, var det behov for flere møterom, større spiserom, mer arkivarealer, flere toaletter og bedre garderobefasiliteter.

Målet var at nybygget skulle ha nøktern kvalitet, med fleksible løsninger slik at man med forholdsvis enkle grep kan gjøre nødvendige tilpasninger ved endrede krav gjennom leieperioden.

Byggeprosjekt. Ferdige
Veg- og trafikkstasjon

Kongevegen 3

2211 KONGSVINGER

Fakta

Oppdragsgiver: Statens vegvesen
Prosjektering: Totalentreprise med Wito AS
Brutto bygningsareal: ca. 400 kvm
Byggestart/ferdigstilling: jan. 2015/ aug-sep. 2015
Miljømål: Passivhus
Status: Ferdigstilt
Kostnadsramme: ca. 33 mill. kr 
Prosjektnummer: 1019201

×