NMBU Urbygningen. Rehabilitering

Publisert 06.04.2017

Statsbygg har rehabilitert den fredede Urbygningen på Campus Ås, slik at bygningen nå fremstår som da den var ny i 1901. Bygningen, som er tegnet av arkitekt Ole Sverre, har fått en høy teknisk standard, og tilfredsstiller dagens krav til tilgjengelighet og inneklima. 

Innvendig har rommene i stor grad fått tilbake sin opprinnelige utforming. Undervisningsrommene har fått moderne AV-utstyr, diskret belysning og støydempende plater i veggene. I noen rom er det lagt til rette for fjernundervisning, slik at studenter i inn- og utland kan følge undervisningen direkte. Det er også blitt plass til en moderne kaffebar. Urbygningen har fått en rik kunstnerisk utsmykking som også fungerer som akustiske elementer som demper støy. 

Utvendig er all skiferen på taket tatt ned, renset og satt på plass igjen. Spirene på taket er også kommet på plass og vinduer som var satt inn i nyere tid er erstattet med kopier av de opprinnelige. Bygningen har også fått ny hovedinngang mot nord, i tillegg til den gamle mot sør. På denne måten skal ny og gammel campus bindes sammen.
Prosjektet har vært gjennomført i tett samarbeid med Riksantikvaren.

Prosjektets gang

  • I 2004 startet Statsbygg i samarbeid ned daværende Norges landbrukshøgkole et arbeid med programmering og skisseprosjektering med tanke på rehabilitering av Urbygningen.
  • Arbeidet ble i etapper ført fram til et forprosjekt og beslutningsunderlag med forslag til kostnadsramme i 2009.
  • I 2013 fikk prosjektet oppstartbevilgning og prosjekteringen ble revidert og videreført med en ny prosjekteringsgruppe.
  • Det ble besluttet å benytte Urbygningen til et generelt undervisningsbygg, i all hovedsak med undervisningsrom og grupperom for studentene.
  • I 2013/2014 ble det gjennomført en egen entreprise for riving og kartlegging innvendig, samt drenering med mer utvendig (gjennom KF entreprenør AS).
  • Sommeren 2014 ble Skanska Norge AS kontrahert i generalentreprise for rehabilitering.
  • Arbeidene startet høsten 2014 og pågikk fram til våren 2016.
  • Bygningen ble tatt i bruk for fullt ved semesterstart august 2016.

Les mer om prosjektet

Les mer om dette prosjektet i vår kundemagasin Åpent rom nr. 3, 2014.

Byggeprosjekt. Ferdige
Undervisning og forskning

Ole Sverres plass

1430 ÅS

Fakta

Oppdragsgiver: Kunnskapsdepartementet
Brutto bygningsareal: ca 8190 kvm
Oppstart/ferdigstilling:
Rivearbeider avsluttet sommer 2014
Bygging start sommer 2014
Ferdigstilling 1. halvår 2016
Byggeledelse: ÅF Advansia AS
Status: Ferdigstilt
Kostnadsramme: 470 mill. kr (prisdato november 2015)
Prosjektnummer: 1029401

Prosjektleder

Terje Næss
Prosjektleder
Mob. 905 44 930
Send e-post

×