NTNU Campussamling

Statsbygg har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet utarbeidet en rapport for oppstart forprosjekt for NTNU Campussamling. Samlokaliseringen, som gjelder campusområdene Dragvoll, Midtbyen og Gløshaugen, skal legge til rette for økt tverrfaglighet og bedre kvalitet i utdanning, forskning og formidling.  

Rapporten er utarbeidet i samarbeid med NTNU og ble publisert 17. desember 2018.

Oppdraget ble gitt på bakgrunn av regjeringens beslutning om å samle NTNU i området rundt Gløshaugen. Samlokaliseringen vil påvirke til sammen ca. 33 000 studenter og 7 500 ansatte, hvorav ca. 8500 studenter og 1000 ansatte vil flytte fra lokalene de tilhører i dag.

I rapporten er det blant annet utredet mulige utbyggingstomter og vurdert dem opp mot måloppnåelse, risiko og kostnader. Det er jobbet med volumstudier og funnet tomteklynger som er store nok til å samle hele fagmiljøer. Det er også sett nærmere på energiløsninger som solceller og sesonglager for varme.

Rapporten Oppstart forprosjekt skal nå gjennom ekstern kvalitetssikring før den behandles av politisk ledelse. De avgjør så hvilke avklaringer og aktiviteter som må gjøres i forberedelse med oppstart av eventuelle reguleringsplaner.

Høye miljøambisjoner

I rapporten foreslås det flere konkrete energi- og miljøløsninger. Dette innebærer blant annet utstragt bruk av solceller, samt lagring av overskuddsvarme fra sommerstid som skal brukes om vinteren. Dersom dette implementeres vil dette bli det største Statsbygg-prosjektet der anlegget genererer mer energi enn den bruker. 

Undervisning og forskning

Last ned OFP-rapporten

OFP-rapport

×