NTNU Campussamling

NTNU i Trondheim er i dag spredt flere steder i byen. Statsbygg leder prosjektet som skal samle NTNU på Gløshaugen.

Samlokaliseringen gjelder campusområdene Dragvoll, Midtbyen og Gløshaugen, og skal legge til rette for økt tverrfaglighet og bedre kvalitet i utdanning, forskning og formidling.

I 2018 utarbeidet Statsbygg på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet en rapport for oppstart forprosjekt for NTNU Campussamling.

I rapporten er blant annet mulige utbyggingstomter utredet og vurdert opp mot måloppnåelse, risiko og kostnader. Det er jobbet med volumstudier og funnet tomteklynger som er store nok til å samle hele fagmiljøer. Det er også sett nærmere på energiløsninger som solceller og sesonglager for varme.

Rapporten ble publisert 17.desember 2018 og var gjennom ekstern kvalitetssikring våren 2019 før den ble behandlet av politisk ledelse.

Alt klart for forprosjekt

Gjennom 2019 er prosjektet modnet videre parallelt med planlegging av anskaffelsene av arkitekt- og rådgivingstjenester for første del av forprosjektet. Prosjektet har fått grønt lys for å gå inn i forprosjektfasen og forprosjektet starter når Statsbygg får et oppdragsbrev fra Kunnskapsdepartementet.

I 2019 er også bygningsvolumer vurdert opp mot vedtak om faglig lokalisering, planprogrammet og opp mot samarbeidspartnere. Det utarbeides et revidert basisprosjekt som vurderes opp mot måloppnåelse, risiko og kostnader og i henhold til det opprinnelige basisprosjektet.

Høye miljøambisjoner

I oppstart forprosjektrapporten foreslås det flere konkrete energi- og miljøløsninger.

Dette innebærer blant annet utstrakt bruk av solceller, samt lagring av overskuddsvarme fra sommerstid som skal brukes om vinteren. Dersom dette implementeres vil dette bli det største Statsbygg-prosjektet der anlegget genererer mer energi enn den bruker.

Undervisning og forskning

Se området rundt Gløshaugen der NTNU skal samles

Mer informasjon

Les mer om prosjektet på NTNUs nettsider

Simen Bakken
Prosjektleder
Mob. 90857994
Send e-post

Birgitte Bye
Kommunikasjonsleder
Mob. 95918879
Send e-post

×