NTNU Fakultet for helse- og sosialvitenskap + Sit Idrett. Nybygg

Publisert 27.01.2017

Det skal oppføres et nybygg for NTNU fakultet for helse- og sosialvitenskap (NTNU FHS) og Sit Idrett på tomta Elgsetergate 10, 12 og 14 i Trondheim. Fakultetet har i dag lokaler på Tungasletta, de skal flyttes sentralt for å forsterke Øya helsecampus. For Sit blir nybygget det tredje idrettsbygget for studentene i Trondheim.

Nybygget vil bli et kombinert bygg for helse- og sosialvitenskap-utdanningene og idrettsbygg for Studentsamskipnaden Sit. 

Helsebygget vil legge til rette for sambruk mellom NTNU FHS og Sit Idrett. Ca 13.000 kvm av bygget vil tilfalle NTNU FHS og ca 5000 kvm Sit-idrettsbygg.

Bygget vil bli et kombinert undervisnings- og idrettsbygg som skal inneholde en blanding av undervisning, sosiale møteplasser og treningstilbud.

Bygget skal realiseres på bebygd tomt på Øya, Elgsetergate 10. Eksisterende bygg skal rives og dette inngår i entreprisen. Entrepriseformen er totalentreprise med løsningsforslag, fem grupper er prekvalifisert.

Tilbudsfristen var 23. januar 2017 og løsningsforslagene stilles ut i det nye Teknologibygget i Sverresgt 10 fra torsdag 26. januar. Løsningsforslagene finner du i venstremenyen på denne siden.

Nybygget skal bli ZEB-O÷EQ og sertifiseres som BREEAM Excellent as built (som bygget). Det legges stor vekt på universell utforming i prosjektet. 

Byggeprosjekt. Pågående
Undervisning og forskning

Elgeseter

7030 TRONDHEIM

Fakta

Oppdragsgiver: Kunnskapsdepartementet og Studentsamskipnaden i Trondheim, Gjøvik og Ålesund
Brutto bygningsareal: 18 000 kvm
Oppstart/ferdigstilling: nov 2015/ Ikke fastsatt
Status: Forprosjektfase
Kostnadsramme: Ikke fastsatt
Prosjektnummer: 1022601

×