NTNU Gjøvik. Nybygg

Publisert 16.12.2016

Statsbygg har fått i oppdrag å bistå NTNU Gjøvik (tidligere Høgskolen i Gjøvik) i planlegging og utbygging av et nytt undervisning-, laboratorie-, verksted-, og kontorbygg. 

Nybygget, som går under navnet N-bygget, skal ligge på NTNU Gjøviks tomt i Teknologiveien 22, og vil få et totalareal på 4980 m2, fordelt over fem etasjer. Bygningen skal ikke ha kjeller. Det er opsjoner på gangbroer mot hvert av de to nærmeste av de eksisterende bygningene. Byggetomta er flat og brukes i dag til ballbane.

Arealene i nybygget vil i hovedsak bestå av kontorer til administrasjon og faglærere, undervisningsrom, inkludert et stort auditorium og kafé/lunsjbar. Det vil også inneholde verkstedhaller og laboratorier med større takhøyde.

Statsbygg har inngått en totalentreprisekontrakt med Betonmast Innlandet AS om oppføring av nybygget.

Byggeprosjekt. Pågående
Undervisning og forskning

Teknologivegen 22

2815 GJØVIK

Fakta

Oppdragsgiver: NTNU Gjøvik
Brutto bygningsareal: 4980 m2
Byggestart/ferdigstilling: Sommer 2016/4. kv. 2017
Status: Byggefase
Kostnadsramme: 202 mill.kr (prisdato sept. 2015)
Prosjektnummer: 1021001

×