Nasjonalbiblioteket, Automatlager 2

Publisert 05.11.2015

Statssbygg ferdigstilte dette prosjektet i 2015.

Statsbygg har fått i oppdrag av Kulturdepartementet å bygge ut Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana med nytt automatlager og nytt sikringsmagasin. Det nye automatlageret er i byggefasen.

Nasjonalbiblioteket trenger større lagringskapasitet grunnet forventet tilvekst av materiale de neste 20 årene. Automatlagre er plasseffektive og sikre, samtidig som de er arbeidstidsbesparende i bruk.

Statsbygg eier og forvalter hele bygningsmassen til Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana. I tillegg til et digitaliseringsbygg som sto ferdig i 2012, finnes også de unike sikringsmagasinene: fjellmagasinet, digitalt sikringsmagasin og nitratfilmlageret, samt Nordens største automatlager for bøker, Nasjonalbibliotekets audiovisuelle verksted og et medielaboratorium.

Se Nasjonalbibliotekets egne nettsider

Byggeprosjekt. Ferdige
Offentlig adm. og tjenesteyting

Finsetveien 2

8624 MO I RANA

Fakta

Oppdragsgiver: Kulturdepartementet
Brutto bygningsareal: 1400 kvm
Oppstart / Ferdigstilling: 2012 / 2015
Status: Ferdigstilt
Kostnadsramme: 150,2 mill. kr. (prisdato 01.07.2014)
Prosjektnummer: 1010401

×