Miljø

Det er definert følgende miljømål for prosjektet.

Målsetting 1

Legge til rette for at det kan mottas og utnyttes overskuddsvarme fra sikringsmagasinet i fjell.

Målsetting 2

Gjennomgående høy miljøbevissthet ved materialvalg ved evaluering av EPD (Environmental Product Declaration) for de fem mest benyttede materialene.

I teknisk rom legges det til rette for å motta overskuddsvarme fra sikringsmagasinet. Det er også tatt høyde for at det kan etableres nye føringsveier for overskuddsvarmen i kulvertene.

Energimål for prosjektet

Byggteknisk forskrift TEK 10 – 5 %.

Bygget er i klassen lett industribygg/ verksted. TEK 10-kravet betyr at totalt netto energibehov ikke skal overstige en energiramme på 175 kWh/m2 (BRA) i henhold til NS 3031 klimaberegninger for Oslo/ Blindern. Det betyr at bygget skal prosjekteres og bygges etter en energiramme på minimum 166 kWh/m2 (BRA). Passivhusstandard er ikke valgt da prosjektet er en lavtemperert hall ( 1000 m2 BRA x 16 m høyt) for lagringsautomater uten faste arbeidsplasser.

×