Prosjektering

Totalentreprenør
Bolt Construction AS

Byggherreombud
Norconsult AS

Prosjektering og prosjekteringsgruppekoordinator
Norconsult AS

Arkitekt/Landskapsarkitekt
Tegneverket Arkitekter AS

Uavhengig kontroll
Obron AS

Underentreprenør tekniske fag
Caverion AS

Underentreprenør grunnarbeider
Øijord & Aanes Entreprenørforretning AS

×