Nasjonalbiblioteket, Rana. Digitaliseringsbygg

Statsbygg ferdigstilte dette prosjektet i 2011.

Statsbygg har fått i oppdrag av Kulturdepartementet å bygge et nytt digitaliseringsbygg ved Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana, NBR.

Oppdraget omfatter også enkel opparbeidelse av utearealene til bruk som oppholdsareal og tumleplass i sommersesongen.

Formålet med prosjektet er å bedre fasilitetene til digitalisering av skriftlig materiale (1.etasje) og dermed sikre at trykket og filmatisert kulturarv bevares på en hensiktsmessig måte. Det nye digitaliseringsbygget representerer også en forbedret SHA-situasjon (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) for de ansatte med redusert støynivå og flere og bedre kontorarbeidsplasser (2. etasje).

I tillegg til nybygget omfatter NBR de unike sikringsmagasinene: fjellmagasinet, digitalt sikringsmagasin og nitratfilmlageret, samt Nordens største automatlager for bøker, Nasjonalbibliotekets audiovisuelle verksted og Medielaboratoriet.

Statsbygg er også byggherre i et pågående prosjekt for utvidelse av sikringsmagasinet og etablering av et nytt automatlager i tillegg til det eksisterende.

Byggeprosjekt. Ferdige
Offentlig adm. og tjenesteyting

Finsetveien 2

8624 MO I RANA

Fakta

Oppdragsgiver: Kulturdepartementet
Prosjektering: Rana Bygg og Betong Service (RBBS) - totalentreprise
Brutto bygningsareal: ca. 1400 kvm
Miljø: Nøktern standard. Slitesterke, robuste og miljøvennlige materialer.
Oppstart / Ferdigstilling: Januar 2011 / Oktober 2011
Status: Ferdigstilt 2011
Kostnadsramme: 47,4 mill. kr. (prisdato 01.07.2011)
Prosjektnummer: 11911

×