Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana, utvidelse av fjellanlegget

På oppdrag fra Kulturdepartementet utvider Statsbygg dagens fjellanlegg i Mo i Rana.

I januar 2017 fikk Statsbygg i oppdrag å gjennomføre byggeprosjektet for utvidelse av Nasjonalbibliotekets anlegg i Mo i Rana.

Prosjektet omfatter utbygging av sikringsmagasin 2 i en allerede utsprengt fjellhall, nytt digitalt sikringsmagasin, infrastrukturutvikling og nødvendig tilrettelegging for bygging og rømning, samt tilrettelegging (sprenging) for byggetrinn 3. Lagringsløsningen er et fryse- og kjølelager med automatisert lagerløsning.

Magasinutvidelsen er på til sammen 110 000 hyllemeter og en mangedobling av den digitale magasinkapasiteten. Av disse skal Arkivmagasin for Arkivverket være dimensjonert for 65 000 hyllemeter, inkludert inntil 12 000 hyllemeter helsearkiv som skal bevares i originalformat etter digitalisering.

Samlokaliserer magasiner

Arkivmagasinet vil samlokaliseres med Nasjonalbibliotekets sikringsmagasin. Magasinet skal inneholde eldre og avsluttede papirarkiv fra statsforvaltningen for Arkivverket.

Arkivmagasinet vil i likhet med sikringsmagasinet bestå av en lagerhall som bygges i en utsprengt fjellhall, innredet med automatiserte lagringsløsninger.

Status

Statsbygg har engasjert Veidekke Entreprenør AS for gjennomføring av sprenging, sikring og byggearbeidene. Prosjektering er påbegynt, og tilrigging og oppstart på byggeplass vil skje i løpet av mai 2018.

 Nasjonalbibliotekets hjemmesider

Arkivverkets hjemmesider

Byggeprosjekt. Pågående
Offentlig adm. og tjenesteyting

Finsetveien

8624 MO I RANA

Fakta

Oppdragsgiver: Kulturdepartementet
Byggested: Finsetveien, Mo i Rana
Brutto bygningsareal: ca 7100 kvm
+ intern infrastruktur ca 1000 kvm
Oppstart/ ferdigstilling: 2017/2021
Status: Byggefase
Kostnadsramme: 804 millioner kroner (per 1.7.18)
Prosjektnummer: 1010303

×