Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum

Publisert 27.09.2016

Det nye Nasjonalmuseet blir Nordens største kunstmuseum, og samler de visuelle kunstartene billedkunst, kunsthåndverk, design og arkitektur. 

Byggeprosjektet

Det er Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum (PNN) som bygger det nye Nasjonalmuseet. Prosjektet består også av arkitektkontoret Kleihues + Schuwerk og Rambøll som rådgivende ingeniører.

Arkitektene prosjekterer også interiøret i publikumsarealene, som foaje, garderobe, butikk, bibliotek, multimedia sal og restaurant. I nært samarbeid med Kleihues + Schuwerk har Østengen & Bergo landskapsarkitekter utformet fortauene og byrommene rundt museet. Dyrvik Arkitekter AS er lokal samarbeidende arkitekt.

Brukerutstyrsprosjektet

Brukerutstyrsprosjektet er organisert som eget prosjekt. På grunn av prosjektets kompleksitet har Kulturdepartementet bedt Statsbygg lede prosjektet. Brukerutstyrsprosjektet har ansvar for anskaffelser til museet, det være seg montre og lys i samlingsutstillingen, til skilt og «wayfinding», og er med i prosessen med å utvikle arbeidsplasser, utforming og møbleringsløsninger i formidlingsatelier, verksteder og konserveringsatelier. Dette arealet utgjør cirka 22.000 kvadratmeter og har en kostnadsramme på 619 millioner kroner. Cadi + Kaels er interiørarkitektene.

Ytterligere informasjon om prosjektet

Byggeprosjekt. Pågående
Kultureiendom, museum o.l.

Vestbanen

0250 OSLO

Fakta

Oppdragsgiver: Kulturdepartementet
Bruker: Nasjonalmuseet
Brutto bygningsareal: cirka 54.600 kvm
Byggestart/Ferdigstilling: 2014/2019
Status: Byggefase
Kostnadsramme: 6,15 milliarder 
Prosjektnummer: 1003601

Steinar Støre
Prosjektdirektør
Mob. 90747416
Send e-post

Birgitte Bye
Kommunikasjonsleder
Mob. 95918879
Send e-post

Prosjektkontor, besøksadresse

Munkedamsveien 24, 0250 Oslo

De som jobber i prosjektet

Ansattoversikt

×