Aktører

Kulturdepartementet

Kulturdepartementet er oppdragsgiver for prosjektet. Departementets oppgave er blant annet å være med på å spesifisere kravene til det nye museet og å fremme saken for Stortinget.

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Nasjonalmuseet er brukere av det fremtidige museet. Museets oppgave er å beskrive behovene slik at det fremtidige museet blir best mulig.

Statsbygg

Statsbygg er byggherre for det kommende museet. Vår oppgave er å styre prosessen fra planleggingen frem til ferdig bygg.

Statsbygg leier inn arkitekter, rådgivere, entreprenører og leverandører i denne prosessen. I ettertid skal Statsbygg eie og drifte museet.

Kleihues + Schuwerk 

Kleihues + Schuwerk er arkitektkontoret bak "forum artis". Klaus Schuwerk (f. 1967) er hovedarkitekten bak vinnerutkastet. Han er bosatt i Napoli, der han leder arkitektkontoret Klaus Schuwerk. Jan Kleihues (f. 1962 ) er bosatt i Berlin der han leder arkitektkontoret Kleihues + Kleihues.  

Rambøll

Rambøll er rådgivere innen fagene bygg, geoteknikk, elektro, VVS, brann og akustikk.

 

×