Tidslinje

Prosjektet Nytt Nasjonalmuseum utvikles i faser. Dette er tidslinjen.

  • Våren 2012: Forprosjektet ferdigstilt
  • 30. januar 2013: Bystyret i Oslo vedtar reguleringsplan 
  • 28. februar 2013: Ekstern kvalitetssikring ved uavhengig tredjepart (KS2) ferdigstillt 
  • 6. juni 2013: Stortinget vedtar bygging og fastsetter kostnadsrammen
  • 26. mars 2014: Åpning av byggetomta og byggestart
  • 2. mai 2016: Grunnsteinsnedleggelse
  • 1. mars 2018: Kranselag
  • 2019: Alabasthallen lyssettes
  • 2019: Bygget står ferdig, Nasjonalmuseet flytter inn
  • 2020: Nasjonalmuseet åpner for publikum

Last ned

Tidslinjen
×