Tidslinje

Prosjektet Nytt Nasjonalmuseum utvikles i faser. Dette er tidslinjen.

 • Våren 2012: Forprosjektet ferdigstilt
 • 30. januar 2013: Bystyret i Oslo vedtar reguleringsplan 
 • 28. februar 2013: Ekstern kvalitetssikring ved uavhengig tredjepart (KS2) ferdigstillt 
 • 6. juni 2013: Stortinget vedtar bygging og fastsetter kostnadsrammen
 • 26. mars 2014: Åpning av byggetomta og byggestart
 • 2. mai 2016: Grunnsteinsnedleggelse
 • 1. mars 2018: Kranselag
 • 2019: Alabasthallen lyssettes
 • 2019: Bygget står ferdig, Nasjonalmuseet flytter inn
 • 2020: Alabasthallen lyssettes
 • 2020: Nasjonalmuseet åpner for publikum

Last ned

Tidslinje
×