Nationaltheatret, rehabilitering

Statsbygg utarbeider forprosjekt for rehabiliteringen av Nationaltheatret på oppdrag fra Kulturdepartementet. En moderne hovedscene, omfattende restaurering, store tekniske utbedringer og arealer under bakken er blant tiltakene som vil gi publikum og ansatte en helt ny teateropplevelse.

Nationaltheatrets behov for oppussing har vært mye omtalt de seneste årene. Statsbygg har i samarbeid med teatret utarbeidet en rekke forbedringstiltak.

Blant annet skal fasader, tak og resten av bygningen rehabiliteres. Antikvariske områder skal restaureres. Tekniske anlegg skal skiftes ut.

Statsbygg har også fått oppdrag om et eget prosjekt for brukerutstyr, som blant annet omfatter utskifting av sceneteknisk utstyr og rehabilitering av kulturhistoriske møbler.

Skisseprosjekt

Statsbygg mottok oppdragsbrev om å utarbeide forprosjekt for rehabiliteringen høsten 2018.

Som en del av arbeidet med forprosjektet søkte Statsbygg våren 2019 etter en prosjekteringsgruppe til å lage skisseprosjektet for teatret. Skisseprosjektet skal belyse hvordan oppussingen best kan gjøres og anbefale konkrete løsninger.

I juni 2019 vant prosjekteringsgruppen bestående av Sweco Norge, RATIO arkitekter, FuthArk arkitekter og Origo Arkitektgruppe konkurransen om å lage skisseprosjektet. Gruppen har bred erfaring med antikvarisk restaurering, rehabilitering og bygg for scenekunst. Den kan vise til relevante referanseprosjekter som blant annet Stavanger Konserthus, Grieghallen, Eidsvollsbygningen, Universitetsmuseet i Bergen, Urbygningen og Statens Håndverks- og kunstindustriskole (SHKS)/Edvard Munch vgs.

Betydelige forbedringer

Etter ombygningen skal teatret kunne tilby publikum flere forestillinger i et rikere repertoar.

Hovedscenen skal få et bevegelig scenegulv, bakscenen vil bli utvidet med bedre plass til kulisser, og siktlinjene i salen og akustiske forhold skal forbedres. Både publikumsfasilitetene og den universelle utformingen vil bli bedre.

Prosjekteringsgruppen skal også foreslå hvordan det best kan bygges opptil 2500 kvm. under bakken ved teatrets hovedinngang. Disse arealene skal blant annet romme produksjonstekniske funksjoner.

Det er også planlagt å bygge en mindre paviljong nord-øst for teatret, som blant annet skal løse adkomsten til bygget under bakken.

Skisseprosjektet skal være ferdig våren 2020.

Nationaltheatret åpnet i 1899 og ble fredet i 1983.

Byggeprosjekt. Pågående
Kultureiendom, museum o.l.

Johanne Dybwads plass 1

0161 Oslo

Fakta

Oppdragsgiver: Kulturdepartementet
Brutto bygningsareal: 12 070 kvm pluss nye 2500 kvm
Oppdragsbrev mottatt: høst 2018

Arnold Pedersen
Sjefingeniør
Mob. 97163880
Send e-post

×