New Delhi-ambassaden. Utviding og rehabilitering

Statsbygg ferdigstilte dette prosjektet i 2018.

På oppdrag frå Utanriksdepartementet har Statsbygg gjennomført utbygginga av den Norske ambassaden i New Delhi. Utbygginga har omfatta utvida kontorareal, ny visumavdeling, 15 nye leilegheiter for utsendte diplomatar, nye tekniske anlegg samt ombygging og rehabilitering av ambassadørens residens. Utbyggjinga er ein følgje av den auka aktiviteten og samarbeidet mellom Noreg og India.

Det har vore lagt vekt på å bruke lokalt tilgjengelige materiale og løysingar som samsvarar med lokal byggjeskikk.

Prosjektet har hatt ein grøn profil med omsyn til valg av løysingar. Det har vore lagt vekt på å legge til rette for redusert forbruk av vatn, lågt energiforbruk, utforming av bygget for å redusere behovet for kjøling og oppvarming samt bruk av lokalt tilgjengelige materiale.

Byggeprosjekt. Ferdige
Ambassade

Chanakyapur

New Delhi

Fakta

Oppdragsgivar: Utanriksdepartementet
Contract Manager: P. Narayan Associates
Arkitekt: Terje Grønmo Arkitekter AS/Plural Design
Brutto bygningsareal: ca. 9000 kvm
Byggjestart: 3. kvartal 2013
Ferdigstilling: Kontordel 2016, boligdel 2017, uteareal 2018
Status: Ferdigstilt
Kostnadsramme: 190,2 mill. kr
Prosjektnummer: 1012701 og 1117101

Rigmor Leirvik
Sjefingeniør
Mob. 41459337
Send e-post

Fakta: Ambassaden i New Delhi

Fakta: Ambassaden i New Delhi
Faktaark

×