Skriv ut med undersider

New Delhi-ambassaden. Utviding

Publisert 28.11.2016

Statsbygg ferdigstilte dette prosjektet i 2017.

For Utanriksdepartementet skal Statsbygg utvide ambassaden sine areal, byggje ny visumavdeling og 15 nye leilegheiter for utsendte diplomatar. Utbyggjinga er ein følgje av den auka aktiviteten mellom Noreg og India.

Det skal leggjast vekt på å bruke lokale materiale og løysingar som samsvarar med lokal byggjeskikk.

Prosjektet har ein grøn profil med omsyn til valg av løysingar og brukaroppførsel. Det er lagt vekt på redusert forbruk av vatn, lågt energiforbruk, bygningsmessige tiltak for å redusere behovet for kjøling og oppvarming og bruk av lokale materiale.

Byggeprosjekt. Ferdige
Ambassade

Chanakyapur

New Delhi

INDIA

Fakta

Oppdragsgivar: Utanriksdepartementet
Entreprenør: NS Associates, Saify interiors
Contract Manager: NS Associates, Saify Interiors
Arkitekt: Terje Grønmo/Plural Design
Brutto bygningsareal: 6997 kvm
Byggjestart: 3. kvartal 2013
Ferdigstilling: Kontordel juli 2016, boligdel januar 2017
Status: Ferdigstilt
Kostnadsramme: 154,7 mill. kr (juli 2013)
Prosjektnummer: 1012701

Rigmor Leirvik
Prosjektleder
Mob. 41459337
Send e-post

×