Miljømål

Vannforbruk

Lågare vannforbruk ved å byggje tankar for oppsamling av regnvatn.

Solfangarar

Bruk av solfangatat for oppvarming av vatn. Målsettinga er at 100% av behovet for varmt vatn dekkjast ved hjelp av eigenprodusert strøm.

Solcelleanlegg

Deler av behovet for strøm til PCer og belysning dekkjast ved hjelp av solcelleanlegg.

Kortreiste materiale

Størst mogleg grad kortreiste/lokale materiale.

Fasadeutforming

Bruk av skyggeelement som reduserer behovet for kjøling, men samtidig slepp inn dagslys.

×