Norges Handelshøyskole rehabilitering

Statsbygg skal rehabilitere hovedbygget ved Norges Handelshøyskole (NHH). Prosjektet omfatter blant annet ny fasade, energitiltak og arealeffektivisering.  

Statsbygg og NHH har jobbet med rehabiliteringsprosjektet siden 2016. Hovedbygget ved skolen sliter med fukt og lekkasjer, tekniske anlegg er utdatert og mulighetene for moderne studie- og arbeidsformer er ikke gode nok.

Statsbygg mottok oppdragsbrevet for rehabiliteringen fra NHH høsten 2018. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har godkjent en kostnadsramme for prosjektet på 555 millioner kroner inkl. mva. Det er satt av 3,4 mill. kroner til kunstnerisk utsmykking.

Rehabiliteringen omfatter hovedbygget og lavblokkene, tilsammen 12.527 kvm.

Høyblokken vil få ny og moderne fasade, men man søker å få tilnærmet samme visuelle uttrykk som i dag. Både høyblokken og lavblokkene vil få en innvendig fargepalett som gjenspeiler byggeåret 1963. Nye kledninger og nye tekniske anlegg skal bidra til at energiforbruket ved NHH blir betydelig redusert.

NHHs behov for økt samhandling, arealeffektivisering og tilrettelegging for nye undervisningsformer er sentrale elementer i prosjektet. Prosjektet skal ha et tydelig miljøfokus og tilrettelegge for miljømessige løsninger knyttet til blant annet energi, avfallssortering og isolasjon.

Tilstøtende bygg ved NHH, som ikke er berørt av prosjektet, er i drift under gjennomføringen. Hensynet til studenter, ansatte og publikum vil derfor bli viet ekstra oppmerksomhet.

Byggeprosjekt. Pågående
Undervisning og forskning

Helleveien 30

5045 Bergen

Fakta

Oppdragsgiver: Norges Handelshøyskole

Brutto bygningsareal: 12.527 kvm

Kostnadsramme: 555 millioner kroner inkl. mva

Status: Gjennomføringsfase

Oppstart/ferdigstilling: Start riving april 2019. Ferdigstillelse bygging/rehabilitering desember 2020

Prosjektnummer: 1127001 

Erik Johansen
Prosjektleder
Mob. 92841123
Send e-post

×