Norges Handelshøyskole. Nybygg

Publisert 11.03.2013

Statsbygg ferdigstilte dette prosjektet i 2013.

Statsbygg har fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å legge til rette for bygging av nye lokaler for Norges handelshøyskole, NHH.

NHH ønsker å samle all sin virksomhet innenfor egen tomt og utvide bygningsmassen med brutto arealbehov på 13000 m2. Behovet har oppstått i sammenheng med at studietiden forlenges fra fire til fem år og at en eksisterende leiekontrakt i Merinobygget opphører i 2013.

Nybygget skal inneholde undervisningsrom, lesesaler, kantine, rom for studentorganisasjoner, for IT, og instituttlokaler for følgende institutter: Strategi og ledelse, Samfunnsøkonomi, Samfunns- og næringslivsforskninig, Fagspråk og interkulturell kommunikasjon.

Byggeprosjekt. Ferdige
Undervisning og forskning

Helleveien 30

5045 BERGEN

Fakta

Oppdragsgiver: Kunnskapsdepartementet
Brutto bygningsareal: 13 000 kvm
Oppstart / Ferdigstilling: Juni 2011 / April 2013
Status: Ferdigstilt
Kostnadsramme: 471,6 mill. kr (prisnivå 01.07.2012)
Prosjektnummer: 10103

×