Norsk helsearkiv, nybygg

Publisert 28.11.2016

Kulturdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Statsbygg i oppdrag å bistå Arkivverket med planlegging og utbygging av et digitaliseringsanlegg for Norsk helsearkiv på Tynset. 

Norsk helsearkiv skal inneholde funksjoner for mottak, digitalisering, kassasjon, digital bevaring og formidling av pasientjournalene som inngår i Norsk helsearkiv.

Alle funksjoner knyttet til Norsk helsearkiv med unntak av bevaring av et utvalg papirarkiv skal ivaretas i arkivbygget på Tynset.

Det skal legges til grunn at lokalene dimensjoneres for inntil 58 årsverk når anlegget er i full drift.

Statsbygg har gjennomført en begrenset anbudskonkurranse for totalentreprise med løsningsforslag. Les mer om konkurransen - se menyen. 

Les mer om Norsk helsearkiv på nettsidene til Arkivverket

Bilder januar 2017.pdf - se bygget reise seg (foto: Freddy Holstad).

Byggeprosjekt. Pågående
Offentlig adm. og tjenesteyting

Sjukehusveien

2500 TYNSET

Fakta

Oppdragsgiver: Kulturdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet
Brutto bygningareal: Inntil 2500 kvm 
Oppstart/ferdigstilling: 2016/2019
Status: Byggefase
Kostnadsramme: 210 millioner kroner (per 1.7.2018)
Prosjektnummer: 1010602

Vibeke Norum
Prosjektleder
Mob. 90224768
Send e-post

×