Norsk helsearkiv

Kulturdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet ga Statsbygg i oppdrag å bistå Arkivverket med planlegging og utbygging av et digitaliseringsanlegg for Norsk helsearkiv på Tynset. 

Norsk helsearkiv ble offesiet åpnet 4. juni 2019 av kulturminister Trine Skei Grande og helseminister Bent Høie.

Norsk helsearkiv inneholder funksjoner for mottak, digitalisering, kassasjon, digital bevaring og formidling av pasientjournalene som inngår i Norsk helsearkiv.

Alle funksjoner knyttet til Norsk helsearkiv med unntak av bevaring av et utvalg papirarkiv ivaretas i arkivbygget på Tynset.

Det er lagt til grunn at lokalene dimensjoneres for inntil 58 årsverk når anlegget er i full drift.

Statsbygg har gjennomført en begrenset anbudskonkurranse for totalentreprise med løsningsforslag. Les mer om konkurransen - se menyen. 

Les mer om Norsk helsearkiv på nettsidene til Arkivverket

Byggeprosjekt. Ferdige
Offentlig adm. og tjenesteyting

Sjukehusveien

2500 TYNSET

Fakta

Oppdragsgiver: Kulturdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet
Brutto bygningareal: Inntil 2500 kvm 
Oppstart/ferdigstilling: 2016/2019
Status: Ferdig
Kostnadsramme: 165 millioner kroner (per 1.4.2019)
Prosjektnummer: 1010602

×