Konkurransen

Statsbygg har gjennomført en begrenset anbudskonkurranse for totalentreprise med løsningsforslag. 

Etter grundig evaluering av fire forslag valgte Statsbygg løsningsforslaget til entreprenørfirmaet HENT AS. Byggeprosjektet ble igangsatt høsten 2017. Forventet ferdigstillelse er 1. halvår 2019.

Prosjekteringsgruppe
HENT AS har med seg følgende rådgivere i prosjektet:

Arkitekt
Lusparken Arkitekter AS

Rådgivergruppe
Norconsult AS

×