Miljømål

Publisert 11.10.2016

Det er definert følgende miljømål for prosjektet:

Målsetting 1

Utredning av hvordan bruk av overskuddsvarme fra det digitale sikringsmagasinet skal benyttes/utnyttes.

Målsetting 2

Samle og avgrense spesialfunksjoner for å få ned material-, energi, og arealbruk, noe som vil gjenspeiles i klimagassregnskapet.

Målsetting 3

Bruk av miljøvennlige materialer, med vekt på lokale trematerialer, resirkulert konstruksjonsstål og lavkarbonbetong.

Målsetting 4

Energimål er pt. TEK 10, med revidert kapittel for energikrav (fra 2016), TEK 16.

×