Prosjektering

Arkitekt forprosjektfase
Kontrahert via totalentreprise med løsningsforslag: Lusparken Arkitekter AS

Lagringsløsning
Kontrahert via konkurransepreget dialog: Kardex Norge AS

Totalentreprisegrunnlag
Statsbyggs ressursgruppe og Lerche Arkitekter As

×