Norsk reiselivsmuseum. Nybygg

Publisert 18.03.2015

Statsbygg ferdigstitle dette prosjektet i 2016.

Statsbygg har fått i oppdrag av Kulturdepartementet å stå for prosjekteringa og bygginga av eit nytt reiselivsmuseum i Balestrand i Sogn og Fjordane.

Bygget skal i hovudsak romme utstillingsareal, auditorium, magasin, kontor, kafé og resepsjon/salsdisk. Hovudideen er å nytte fjellet i arkitekturen for å skape ein særeigen attraksjon kopla til opplevinga av norsk natur. Vegger mot terrenget vil vere fjell skore ut av bergknausen, og hovudbæreveggane vil vere frittståande fjellskiver, synlege i publikums- og utstillingsareala. Berggrunnen er granittisk gneis med lyse fargar og vakre teikningar.

Museet åpnes sommeren 2015.

Oppdragsgivar Kulturdepartementet 
Brutto bygningsareal 1810 kvm
Byggjestart/ferdigstilling 4. kvartal 2012/2. kvartal 2016
Status Ferdigstilt
Kostnadsramme 90,9 mill. kr. (prisdato 01.07.2013)
Prosjektnummer 1010101

Les meir om museet på reiselivsmuseum.no.

Byggeprosjekt. Ferdige
Kultureiendom, museum o.l.

Holmen

6898 BALESTRAND

Etablering av mose-vegg

For å få mose til å gro på dei grove betongelementa på ytterveggen, har ein smurt desse partia inn med oppmalne lokale mosesortar blanda med yoghurt, øl og andre godsaker. Håpet er at det skal gro fin mose på veggen i løpet av 2-3 månader. Sjå innslag frå NRK Møre og Romsdal 24. juni.

Nils Øyvind Bø
Prosjektleder
Mob. 970 50 700
Send e-post

×