Ocean Space Centre

Publisert 26.06.2019

Ocean Space Centre er et moderne forsknings- og teknologiutviklingssenter for NTNU og SINTEF.

Ocean Space Centre planlegges på Tyholt og på Trondheim biologiske stasjon på Heggdalen. Prosjektet består av spesialiserte laboratorier med særlig høyspesialisert brukerutstyr, kontorbygg og undervisningslokaler.

Laboratoriene består av våtlaboratorier som havbasseng, sjøgangsbasseng og strømningstank samt tørrlaboratorier som konstruksjons- og motorlaboratorier.

Forprosjektet planlegges ferdig mars 2021.

Fakta

Arkitekt: Snøhetta
Rådgivende ingeniører: Norconsult, Rambøll og Multiconsult
Areal: 44.000 kvadratmeter
Pris: 4,7 milliarder

Se Ocean Space Centres egne hjemmesider for mer informasjon.

Simen Bakken
Prosjektleder
Mob. 90857994
Send e-post

Birgitte Bye
Kommunikasjonsleder
Mob. 95918879
Send e-post

×