Ocean Space Centre

Publisert 26.06.2019

Ocean Space Centre er et prosjekt som ser på mulighetene for et moderne forsknings- og teknologiutviklingssenter for NTNU og SINTEF.

Senteret vil erstatte dagens marintekniske forskningssenter, Ocean Space Centre, på Tyholt. Det nye senteret vil om det blir vedtatt bygget omfatte både forskningsvirksomheten til SINTEF og forsknings- og undervisningsvirksomheten til NTNU.

Ocean Space Centre planlegges med flere våte laboratorier (store basseng)  der man teste og forske på modeller av for eksempel plattformer og båter. I tillegg planlegges det laboratorier der man kan teste ulike typer motorer og konstruksjoner. 

Simen Bakken
Prosjektleder
Mob. 90857994
Send e-post

×