Ørje tollkontor. Nybygg

Publisert 11.03.2013

Statsbygg ferdigstilte dette prosjektet i 2013.

Statsbygg har fått byggjeoppdrag frå Toll- og avgiftsdirektoratet om utviding av eksisterande tollstasjon på Ørje.

Oppdraget inneheld prosjektering og bygging av ny visitasjonshall med tilhøyrande fasilitetar, oppstillingsplass for 26 trailerar, bortsetjingsplass for tre trailerar, parkering for tilsette og kontrollområde for grøn sone.

Oppdragsgivar Toll- og avgiftsdirektoratet
Prosjektering Totalentreprise: Askim entreprenør AS
Brutto bygningsareal 1650 kvm
Oppstart / ferdigstilling primo 2010 / ultimo 2013
Status Ferdigstilt
Kostnadsramme 111,7 mill. kr (prisdato 01.07.2012)
Prosjektnummer 11810

Byggeprosjekt. Ferdige
Tollsted

1870 ØRJE

Last ned

Ørje tollsted. Nybygg
Faktaark

×