Miljømål

Desse miljømåla er sette for prosjektet:

Energimål

  • Visitasjonshallen: 175 kWh/m2 årleg
  • Støttearealer, kommunikasjonsareal og mezzanin: 150 kWh/m2 årleg
  • Totalenergibruk for heile bygget: 165 kWh/m2 årleg
×