Prosjekteringsgruppe

PGK Prosjekteringsgruppekoordinator
Eileraas Sævik AS

ARK Arkitekt
Eileraas Sævik AS

IARK Interiørarkitekt
Eileraas Sævik AS

LARK Landskapsarkitekt
Hjellnes Consult AS

RIB Byggeteknisk rådgivar
Ingeniørene Seim & Hultgren AS

RIE Elektroteknisk rådgivar
Hjellnes Consult AS

RIG Geoteknisk rådgivar
Multiconsult AS

RIBr Brannrådgivar
Hjellnes Consult AS

RIV VVS-teknisk rådgivar
Hjellnes Consult AS

RIAKU Akustisk rådgivar
Brekke & Strand akustikk as

Teaterteknikk-rådgivar
AIX Arkitekter AB

Tryggleiksrådgivar
Truls Erik Pettersen

SHA-koordinator i prosjekteringsfasen
Gro Eileraas, Eileraas Sævik AS

×