Regjeringens representasjonsanlegg. Rehabilitering

Statsbygg ferdigstilte dette prosjektet i 2009.

Det nye representasjonsanlegget for regjeringen, som også omfatter statsministerbolig, består av eiendommene i Parkveien 45, Riddervoldsgate 2 og Inkognitogaten 18 i Oslo. Anlegget står klart i 2008.

Oppdragsgiver Utenriksdepartementet
Brutto bygningsareal

1310 m2 / 1320 m2
+ Nybygg 400 m2

Byggestart / Ferdigstillelse November 2006 / Høsten 2008
Hageanlegg ferdig våren 2009
Status Ferdigstilt 2009
Kostnadsramme 315,4 mill. kr (prisjustert)
Prosjektnummer 10839

Byggeprosjekt. Ferdige
Regjeringsbygg

Riddervolds gate 2 m.fl.

0256 OSLO

×