Prosjektorganisasjon

Prosjekteringsgruppe

ARK: BA arkitekter AS
ARK i gjennomføringsfasen: Narud Stokke Wiig AS
RIB: Haug og Blom-Bakke AS
RIV: UnionConsult Boro VVS og Miljø AS
RIE: Sweco Norge AS

Kontaktgruppe KG

 • Leiar: KMD, Kommunal- og moderniseringsdepartementet ved Departementsråd
 • HOD, Helse- og omsorgsdepartementet ved Departementsråd
 • LMD, Landsbruks- og matdepartementet ved Departementsråd
 • DSS, Servicesenteret for departementa ved direktør
 • Statsbygg ved Administrerande direktør
 • KMD ved prosjektrådgivar

Arbeidsgruppe AGP

 • Leiar: KMD, prosjektrådgivar
 • KMD ved underdirektør
 • HOD ved underdirektør
 • HOD ved rådgivar
 • LMD ved avdelingsdirektør
 • LMD ved rådgivar
 • Prosjekteiar i Statsbygg, Kristin Fevang
 • Prosjektsjef i Statsbygg, Steinar Støre
×