Nytt regjeringskvartal

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt Statsbygg i oppdrag å planlegge det nye regjeringskvartalet.

Statsbygg leverte skisseprosjektet av det nye kvartalet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet i desember 2018 og har nå i 2019 kommet inn i en ny fase: forprosjekt.

Det er forprosjekt, sammen med den eksterne kvalitetssikringsrapporten, som er grunnlaget for behandling i Stortinget om byggestart og kostnadsramme. Det planlegges for byggestart i 2020.

I følge foreløpig tidsplan skal dette omfattende byggeprosjektet stå ferdig i 2028. Byggeprosjekt deles i tre byggetrinn:

  • Trinn 1: Bygging av A- og D-blokken, kjeller, Ring 1 og perimetersikring, samt rehabilitering av H-blokken og M19
  • Trinn 2: Bygging av C-blokken
  • Trinn 3: Bygging av B- og E-blokken, samt rehabilitering av G-blokken

Før bygging skal R4 og Y-blokken rives, og Statsbygg startet med å rive R4 i april 2019.

Prosjektet fram til nå

Umiddelbart etter 22. juli 2011 startet Statsbygg arbeidet med å rydde, sikre og sanere regjeringskvartalet og å skaffe alle berørte departementer midlertidige lokaler.

I mai 2014 vedtok regjeringen hovedkonseptet for framtidig regjeringskvartal: Konsept øst. Beslutningen angir overordnede rammer og målsettinger for det nye regjeringskvartalet. Som:

  • Kvartalet skal bygges mellom Akersgata og Møllergata
  • Kvartalet skal huse alle departementene med unntak av Forsvarsdepartementet
  • S-blokken, Y-blokken og R4 skal rives.

Statsbygg har revet S-blokken og jobber med grunnarbeider og tilrettelegging på S-tomta.

Utviklingsfasen med reguleringsplan, rom- og funksjonsprogram og plan- og designkonkurranse er gjennomført og ble avsluttet i 2017.

Statsbygg ferdigstilte i juni 2016 forslaget til reguleringsplan for nytt regjeringskvartal. Planen ble vedtatt februar 2017.

I mars 2017 fastsatte Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbyggs forslag til rom- og funksjonsprogram for nytt regjeringskvartal.

I juni 2016 lyste Statsbygg ut en begrenset, tverrfaglig plan- og designkonkurranse for den videre utviklingen av Regjeringskvartalet. Sju grupperinger ble plukket ut og leverte inn sine løsningsforslag i mai 2017. En jury kåret to vinnere. Etter forhandlinger ble det besluttet å gå tildele prosjekteringskontrakten til Team Urbis som stod bak løsningsforslaget Adapt. Det innebar at det er Adapt som legges til grunn for den videre utviklingen av nytt regjeringskvartal, og at Team Urbis sine arkitekter, ingeniører og andre rådgivere vil bistå Statsbygg med dette arbeidet.

Statsminister Erna Solberg sa i september 2018 at det nye regjeringskvartalet blir åpent, trygt og grønt og skal ha en nedjustert og trinnvis utbygging. Regjeringens tidligere beslutninger ligger fast.

Byggeprosjekt. Pågående
Regjeringsbygg

Regjeringskvartalet

0180 OSLO

Fakta

 

Oppdragsgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Byggherre: Statsbygg
Prosjekteringsgruppe: Team Urbis
Brutto bygningsareal: Ikke avklart. Ca. 80.000 kvm nybygg over bakkeplan i skisseprosjektet. I tillegg kommer rehabilitering av eksisterende bygg.
Foreløpig tidsplan: 
2019-2019 Grunnarbeider/tilrettelegging S-tomta
2019-2020 Forprosjekt
2019-2020 Riving av R4 og Y-blokken
2020-2028 Detaljprosjektering og bygging
2024-2028 Innflytting (etter hvert som enkeltbygg blir ferdig)

Status: Forprosjekt
Kostnadsramme: Ikke fastsatt
Prosjektnummer: 1004901 Totalprosjektet

Les mer på nettsidene til Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Knut Jørgensen
Prosjektdirektør
Mob. 90086050
Send e-post

Pål Weiby
Kommunikasjonsleder
Mob. 92233395
Send e-post

×